रम्बास कविताःपारिजात

पारिजात

यो
पुष्प
स्वर्गको
गर्छ स्वागत्
मर्त्यमा    आई
दुर्गा     भवानीको,
मगमग       बास्नाले
सुगन्धित       छ   धरती
उत्फुल्लित   छन् सबै यहाँ
हे माता! दु:ख हर सबैको
देऊ सद्बुद्धि सबैलाई
पारिजातको बास्ना झैँ
मानव    प्रेम पनि
सुवासित बनोस
धरती हाम्रो
कर जोड़ी
ग र्द छु
विन्ती
लौ!

दीपा देवी
तेजपुर, असम

Comments are closed.