रम्बास कविताःरहस्य

 

रहस्य

यो
मिठो
मुस्कान
जिन्दगीको
हर्ष     अमर्ष
जीवन     रहस्य
जीवन्तताको क्षण,
जीवन सुत्रको ज्ञान
रहस्य गुरूमन्त्रको यो
अन्तर प्रकाश दीपमय
जीवन बनोस् ज्योतिर्मय
सारगर्भित   शोभित
बाँचौ मुस्कानसँग
बनी धीर धैर्य
जिउने कला
अ ध र को
र ह स्य
हाँसो
यो ।

सुशील पोख्रेल

Comments are closed.