रम्बास कविता:समुन्दर

समुन्दर


निलो
ग हि रो
पल  शान्त
पल   अशान्त
धरती      चुम्दछु
नभ   पनि   घुम्दछु
जीवनको   खास  रङ्ग
अनुत्तरित      सबै    प्रश्न
घुलित  उत्तर     यौटै   यत्न
परिचय      सागर   बडा
गुमाई सबै    अस्तित्व
नदी  नाला अखडा
जिस्किन्छ पवन
छाल उफान
समागम
अथाह
काख
हूँ।

ओम आचार्य
काठमाडौं।

Comments are closed.