रम्बास कविता: खिचातानी

खिचातानी

छन्
य हाँ
बिरो धी
राग    द्वेष
मन     मुटाव
बिकासको  निम्ति
क्यै       गर्छु  भन्नेहरु
धकेलिन्छन्      खिचाइमा
मिलिमतोमा       लुट्छन् देश
चुस्छन्  नेपाली       जनतालाई
भेद  छैन        राजनीतिमा
दलका नाम    जे होउन्
चुम्मा चल्छ   उनमा
बाराम्बार   खेल
सत्ता  कुर्चीको
खिचातानी
बिकास
हुन्छ
के?

शिव के श्रेष्ठ

काठमाडौं

Comments are closed.