रम्बास कविताःहोड

होड
““““
यो
लक्ष
प्राप्तिको
होड बाजी
अचम्मको छ।
शिखरमा     पुग्न,
या   अन्तरिक्ष  भेद्न
अदम्य    साहस बोक्दै
कठिन  गन्तव्य   यात्रामा
अघि  पछि  तँछाड मछाड,
यो अनन्तकालको   होड ।
अनेकौं   खेल,   झेलमा
व्यर्थताका    सुस्केरा
प्राप्तिको उल्लास।
होडबाजीले
कुसंस्कार
स्थापन
गर्ला
है।

टंक सिटौला,

भोलाझार आसाम

[email protected]

Comments are closed.